โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2564

           วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติและเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อเป็นการควบคุมประชากรสุนัข-แมว พื้นที่เกิดโรคและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยการทำหมัน รวมทั้งเพื่อให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึง

 

 

วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นายศุภกร สุคนธา ปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนครชัยศรี มอบใบรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลล่าในฟาร์มแพะ ในพื้นที่ตำบลโคกพระเจดีย์ ตำบลแหลมบัว และตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 ราย

 

 

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางเลน ร่วมกับ​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบลบัวปากท่า ดำเนินการอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีณ​ ห้องประชุมที่ว่าการ​องค์กร​บริหาร​ส่วน​ตำบล​บัวปากท่า โดยมีนายชาตรี บุญนันท์​ ปศุสัตว์อำเภอบางเลน​ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์​อำเภอบางเลน​ เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัข​บ้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สาธิตการฉีดวัคซีนให้กับสุนัข​และแมว ทั้งนี้มีอาสาในพื้นที่ตำบลบัวปากท่า เข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย

 

 

วันที่13กรกฎาคม 2564  นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกำแพงแสน และด่านกักกันสัตว์นครปฐม ดำเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบพร้อมเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนส่งห้องปฏิบัติการฯ ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบหนองจิก สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำนมสร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค

 

 

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการและเลขานุการ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมและปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม