เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขเพศผู้ 13 ตัว เพศเมีย 7 ตัว แมวเพศผู้ 36 ตัว เพศเมีย 78 ตัว รวมทั้งสิ้น 134 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 154 ตัว มีประชาชนเข้ารับบริการ 71 ราย

 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายชุมพล บุญรอด ปศุสัตว์เขต 7 และนายสมควร ปิยะพงศ์เดชา ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนรับมอบยาฆ่าเชื้อโรค มูลค่า 100,000 บาท จากกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรเขต 7 เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคระบาดในฟาร์มสุกร โรงฆ่าสุกร ทำลายเชื้อโรครถขนส่งสุกรและซากสุกรที่ผ่านด่านกักกันสัตว์ จังหวัดนครปฐม
มีฟาร์มสุกร 608 ฟาร์ม สุกร 260,000 ตัว มีโรงฆ่าสุกร 47 แห่ง มีกำลังการผลิต 255,000 ตัวต่อเดือน มีสุกรขุนเคลื่อนย้ายเข้านครปฐม 300,000 ตัวต่อเดือน มีโรงตัดแต่ง
2 แห่ง
มีตลาด/เขียงสุกร(ปศุสัตว์OK) 53แห่ง มีซากสุกรเคลื่อนย้ายออกจากนครปฐมประมาณ 100,000 กิโลกรัมต่อเดือนซึ่งถือว่าจังหวัดนครปฐมเป็นครัวด้านสุกรของประเทศไทย จำเป็นต้องมีมาตรการป้องการโรคระบาดในสุกรอย่างเต็มที่และจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการด้านสุกรทุกภาคส่วนเพราะหากเกิดโรคระบาดร้ายแรงในฟาร์มสุกรในวงกว้าง จะส่งผลกระทบไปถึงธุรกิจอื่นๆ ด้วย เช่น โรงฆ่าสุกร โรงผลิตอาหารสุกร บริษัทยาเวชภัณฑ์ ฯลฯ

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามพราน ได้ดำเนินการตรวจประเมินสนามซ้อมชนไก่รายใหม่จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการประเมินผ่านหลักเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การจัดระบบป้องกันโรคในสนามซ้อมชนไก่

 

เมื่อวันที่​ 21​ ตุลาคม​ 2563 นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา​ ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายชาตรี บุญนันท์​ ปศุสัตว์อำเภอบางเลน และนายสุพัฒน์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้เข้าพบนายอนุชา​ ใจช่วงโชติ นายอำเภอบางเลน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านปศุสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

 

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563   เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม และด่านกักกันสัตว์นครปฐม ได้ดำเนินการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ เพื่อเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF )ในพื้นที่ตลาดทุ่งพระเมรุ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม